Skladište u centru Centralna Evropa

Continental Tobacco d.o.o., kao srpsko društvo kći mađarske Tradis Kft., ima za cilj stvaranje, iznajmljivanje i upravljanje logističkim i industrijskim zgradama u Centralnoj i Istočnoj Evropi koje u potpunosti zadovoljavaju potrebe zakupaca. Continental Tobacco d.o.o. planira da u aprilu 2023. godine, pored sopstvene proizvodnje i skladištenja, započne sa svojim poslovima iznajmljivanja i održavanja zgrade za skladištenje u Šimanovcima. Sa magacinskom prostorom od 11.500 metara kvadratnih i poslovnim prostorom od 1.600 metara kvadratnih nudi moderne, energetski efikasne i atraktivne mogućnosti za zakupce u Šimanovcima, jednom od najbrže rastućih industrijsko-logističkih zona u Srbiji i ovom delu Evrope.

Tradis Zrt., kompanija u mađarskom vlasništvu sa sedištem u Hodmezevašarhelju, prvenstveno je zainteresovana za logistiku duvana, ali je takođe aktivna u oblasti iznajmljivanje zgrada za skladištenje preko svoje društva kći Tradis Immo Kft. Pored toga, kao suvlasnik Solarbelt d.o.o., obnovljiva energija je takođe značajno prisutna u njegovom investicionom portfoliju. Osnivanjem Continental Tobacco d.o.o. – a, kao srpskog društva kći Tradis Zrt. u 2021., ova kompanija je započela svoju međunarodnu ekspanziju.

Lokacija se nalazi u industrijskoj zoni Šimanovaca, koja obuhvata i industrijske komplekse, kao i mašinske, prehrambene, hemijske, logističke i distributivne centre.

Lokacija se nalazi u industrijskoj zoni Šimanovaca, koja obuhvata i industrijske komplekse, kao i mašinske, prehrambene, hemijske, logističke i distributivne centre.

Svojim povoljnim geografskim položajem i dobro razvijenom saobraćajnom strukturom, Šimanovci se nalazi u jednom od čvorova panevropskog saobraćajnog koridora br. 10 u smislu privlačenja stranih direktnih investicija u Srbiju.

Svojim povoljnim geografskim položajem i dobro razvijenom saobraćajnom strukturom, Šimanovci se nalazi u jednom od čvorova panevropskog saobraćajnog koridora br. 10 u smislu privlačenja stranih direktnih investicija u Srbiju.

Udaljenost okolnih gradova: Okolne luke
Beograd - Bratislava 567 km Beograd - Koper (SLO) 606 km
Beograd - Bukurešt 621 km Beograd - Bar (MNE) 514 km
Beograd - Arad 246 km Beograd - Thessaloniki (GRE) 663 km
Beograd - Timišvar 183 km
Beograd - Budimpešta 421 km
Beograd - Ljubljana 504 km
Beograd - Prag 891 km
Beograd - Sofija 420 km
Beograd - Beč 609 km
Beograd - Zagreb 366 km
Beograd - Istanbul 977 km

U okolini Šimanovaca ima mnogo domaćih i međunarodnih kompanija. Između ostalih:
Mercedes, Milšped, Man, Pink Film International, Doncafe, Grand Kafa, Bosch, Atlantic Csoport, DHL, Dr Oetker, stb.

Sa oko 7 miliona stanovnika i ambicijom da se pridruži Evropskoj uniji, Srbija je jedna od najuzbudljivijih investicionih destinacija u Evropi. Po mišljenju Financial Times, ova zemlja je prva na kontinentu po broju grinfild investicija u odnosu na veličinu privrede i svetski lider u pogledu odnosa veličine stanovništva i broja radnih mesta, prema IBM Global Location Trends 2019.

Napore Srbije u oblasti direktnih kapitalnih investicija prepoznao je i EY– Srbija jedna od 15 najatraktivnijih zemalja u Evropi po pitanju direktnih ulaganja kapitala, prema izveštaju globalnog konsultanta European Attractiveness Survey za 2019. godinu. Glavni grad, Beograd, zauzeo je prvo mesto u Indeksu Business-Friendly Cities Perception (koji se vodi od strane Emerging Europe), koji rangira gradove Evrope u razvoju sa najvećim ekonomskim potencijalom.

Investicioni ambijent u zemlji karakterišu faktori kao što su visokokvalitetna lokalna radna snaga, politička i ekonomska stabilnost, konkurentni operativni troškovi, povoljan sistem finansijskih podsticaja i idealna geografska lokacija.

Continental Tobacco d.o.o., kao srpsko društvo kći mađarske Tradis Kft., ima za cilj stvaranje, iznajmljivanje i upravljanje logističkim i industrijskim zgradama u Centralnoj i Istočnoj Evropi koje u potpunosti zadovoljavaju potrebe zakupaca. Continental Tobacco d.o.o. planira da u aprilu 2023. godine, pored sopstvene proizvodnje i skladištenja, započne sa svojim poslovima iznajmljivanja i održavanja zgrade za skladištenje u Šimanovcima. Sa magacinskom prostorom od 11.500 metara kvadratnih i poslovnim prostorom od 1.600 metara kvadratnih nudi moderne, energetski efikasne i atraktivne mogućnosti za zakupce u Šimanovcima, jednom od najbrže rastućih industrijsko-logističkih zona u Srbiji i ovom delu Evrope.

Ostvareni parametri

Površina parcele 27.092,04 m²
Bruto površina Objekta 1 13.486,53 m²
Bruto površina Objekta 2 31,38 m²
Ukupna bruto površina 13.517,91 m²
Indeks zauzetosti Objekta 1 12.001,68 m2 (44,30%)
Indeks zauzetosti Objekta 2 34,47 m2 (0,13%)
Ukupan indeks zauzetosti 12.036,15 m2 (44,43%)
Ukupna neto površina Objekta 1 12.997,52 m²
Ukupna neto površina Objekta 2 21,32 m²
Ukupna neto površina 13.018,84 m²
Zelenilo u direktnom kontaktu sa tlom 6.359,12 m² (23,47%)
Zelenilo - raster parking 1.693,59 m² (6,25%)
Zelenilo - ukupno 8.052,71 m2 (29,72%)
Parking mesta 78

 

Bruto površina Objekta 1 - Hale

Nivo Površina
Prizemlje 11.988,69 m2
Prvi sprat 1.497,84 m2
Ukupna bruto površina hale 13.486,53 m2

 

Bruto površina Objekta 2 - Portirnice

Nivo Površina
Prizemlje 31,38 m2
Ukupna bruto površina portirnice 31,38 m2

Ukupna bruto površina 13.517,91 m2

 
Planirana primopredaja investicije: april 2023.

Fizička pristup do magacina je od izlaza pre plaćanja putarine u Šimanovcima, u pravcu fabrika Dr Oetker i Straus Coffee. Sedište Continental Tobacco d.o.o. - a se nalazi u Svetogorskoj ulici.

– Nekretninu koja će se graditi u okviru investicije projektovaćemo prema potrebama naših budućih zakupaca.

– Planiramo sa niskim operativnim troškovima: snabdevanje zgrade za skladištenje sa strujom je obezbeđeno ugradnjom solarnih panela, tako da nema ili je niska mesečna naknada na ime utrošene struje.

– Ukoliko bude potrebno, obezbedićemo i sistem visokih logističkih polica i viljuškare za naše buduće zakupce.

Kontakt

Igor Stoparić

Ügyvezető igazgató - Continental Tobacco d.o.o. Serbia

Office Post: Knez Mihajlova 33/II, 11000 Belgrade

Tel: +381 64 844 1844

E-mail: igor.stoparic@ continentaltobacco.com

web: www.tradis.rs