Ostvareni parametri

Continental Tobacco d.o.o., kao srpsko društvo kći mađarske Tradis Kft., ima za cilj stvaranje, iznajmljivanje i upravljanje logističkim i industrijskim zgradama u Centralnoj i Istočnoj Evropi koje u potpunosti zadovoljavaju potrebe zakupaca. Continental Tobacco d.o.o. planira da u aprilu 2023. godine, pored sopstvene proizvodnje i skladištenja, započne sa svojim poslovima iznajmljivanja i održavanja zgrade za skladištenje u Šimanovcima. Sa magacinskom prostorom od 11.500 metara kvadratnih i poslovnim prostorom od 1.600 metara kvadratnih nudi moderne, energetski efikasne i atraktivne mogućnosti za zakupce u Šimanovcima, jednom od najbrže rastućih industrijsko-logističkih zona u Srbiji i ovom delu Evrope.

Ostvareni parametri

Površina parcele 27.092,04 m²
Bruto površina Objekta 1 13.486,53 m²
Bruto površina Objekta 2 31,38 m²
Ukupna bruto površina 13.517,91 m²
Indeks zauzetosti Objekta 1 12.001,68 m2 (44,30%)
Indeks zauzetosti Objekta 2 34,47 m2 (0,13%)
Ukupan indeks zauzetosti 12.036,15 m2 (44,43%)
Ukupna neto površina Objekta 1 12.997,52 m²
Ukupna neto površina Objekta 2 21,32 m²
Ukupna neto površina 13.018,84 m²
Zelenilo u direktnom kontaktu sa tlom 6.359,12 m² (23,47%)
Zelenilo - raster parking 1.693,59 m² (6,25%)
Zelenilo - ukupno 8.052,71 m2 (29,72%)
Parking mesta 78

Bruto površina Objekta 1 - Hale

Nivo Površina
Prizemlje 11.988,69 m2
Prvi sprat 1.497,84 m2
Ukupna bruto površina hale 13.486,53 m2

Bruto površina Objekta 2 - Portirnice

Nivo Površina
Prizemlje 31,38 m2
Ukupna bruto površina portirnice 31,38 m2

Ukupna bruto površina 13.517,91 m2

Skladište u centru Centralna Evropa

NEP Vesti

NEP - Projektne vesti

Realizacija projektne podrške TRADIS Zrt. ogleda se u okviru sledećeg: Primarni cilj investicije je pakovanje prehrambenih proizvoda za prodaju u različita potrošačka pakovanja od poluproizvoda sirovina - na srpsko, kasnije balkansko i druga tržišta van EU.

NEP Vesti

We are building our warehouses! - SIMANOVCI

After the completion of the preparatory works, we started the construction of the storage halls in Simanovci too. Construction is carried out according to the schedule specified in the contract.

NEP Vesti

We are building our warehouses! SUBOTICA

After the completion of the preparatory works, we started the construction of the storage halls in Subotice too. Construction is carried out according to the schedule specified in the contract.

Skladište u centru Centralna Evropa

O našoj kompaniji

Tradis Zrt., kompanija u mađarskom vlasništvu sa sedištem u Hodmezevašarhelju, prvenstveno je zainteresovana za logistiku duvana, ali je takođe aktivna u oblasti iznajmljivanje objekata za skladištenje preko svoje ćerke firme Tradis Immo Kft. Pored toga, kao suvlasnik Solarbelt d.o.o., obnovljiva energija je takođe značajno prisutna u investicionom portfoliju Tradisa. Osnivanjem Continental Tobacco d.o.o. – a, srpske ćerke kompanije u 2021., ova kompanija je započela svoju međunarodnu ekspanziju.

[ >> ]

Lokacija

Lokacija se nalazi u industrijskoj zoni Šimanovaca, koja obuhvata i industrijske komplekse, kao i mašinske, prehrambene, hemijske, logističke i distributivne centre.

[ >> ]

Ostvareni parametri

Sa magacinskom prostorom od 11.500 metara kvadratnih i poslovnim prostorom od 1.600 metara kvadratnih nudi moderne, energetski efikasne i atraktivne mogućnosti za zakupce u Šimanovcima.

[ >> ]

Uslovi

Planirana primopredaja investicije: April 2023. – Fizički pristup do magacina je od izlaza pre plaćanja putarine u Šimanovcima, u pravcu fabrika Dr Oetker i Straus Coffee. Sedište Continental Tobacco d.o.o. – a se nalazi u Svetogorskoj ulici.

[ >> ]

Naše konkurentske prednosti

– Nekretninu koja će se graditi u okviru investicije projektovaćemo prema potrebama naših budućih zakupaca. – Objekat će imati niske operativne troškove: snabdevanje zgrade za skladištenje sa strujom je obezbeđeno ugradnjom solarnih panela, tako da gotovo i nema ili je niska mesečna naknada na ime utrošene struje. – Ukoliko bude potrebno, obezbedićemo i sistem visokih logističkih polica i viljuškare za naše buduće zakupce.

[ >> ]

Kontakt

Igor Stoparić
Managing Director of Continental Tobacco d.o.o. Serbia
-
Tel: +381648441844
E-mail: Igor.stoparic@continentaltobacco.com
-

[ >> ]